Group: Aan 'm! - pagina 2

Limburg dat ben ich

ich bèn ’n bietje mergel, ich bèn ’n bietje kriet ’n bietje brikkebekker oet lang vervlaoge tied in mich zit Mosasaurus en auch doe höbs dat allich es doe auch hie gebaore bès, dan zit dat auch in dich ich bèn ’n bietje heuvels, ’n bietje Maasvallei ‘n sjtökske Pietersberg, en ’n sjtökske Mookerhei al […]

Is ‘t ‘m noe of is ‘t ‘m neet

Intro: ja mer nae ……… is ‘t ‘m noe ……? of is ‘t ‘m neet ……?? Koeplet 1: d’r leep ‘ne verkleide van de kroeg nao de frituur, en ich dach… is ‘t ‘m noe of is ‘t ‘m neet ? ich dach dao geit mien broor! zo wie dae leep en dat figuur, toch […]

Veer numme òs zo wie ver zin

Koeplet 1: veer zeen òs gereigeld, v’r zin gaer biejein dan deile veer same, leef en leid òngerein ach, al òze foute, die num ver veur leef omdat angesj van vrundsjap, neet väöl euverbleef neij bie òs is dat noots ein probleem zo blieve ver vrunj òngerein Refrein: veer numme òs zo wie ver zin […]

Loat zeen datste Limburger bès

ooohooho aan ‘m! oooohoooho d’raan! ooohoooho allae! aaahoem, hallef werk nae dao hawt’ ver neet van aaahoem, veer doon alles hie zo good es mer kan aaahoem, wètste wie eine van òs dat hie deit aaahoem, sjouwers d’r ònger , egaal wie ’t geit aaahoem, es bie òs hie eine veurnummes haet aaahoem, gluif mer […]